nieuczciwy pracownik

Zgłosił się do nas przedsiębiorca, który miał problem z nieuczciwym pracownikiem. Podejrzewał, że jedna z zatrudnionych osób  (kierownik zakładu pracy) kierowała kradzieżą towaru o wartości, bagatela, kilkuset tysięcy złotych. Chociaż kierownik posiadał na ten czas alibi (w tym czasie był nieobecny na terenie przedsiębiorstwa), istniało wiele przesłanek, że jednak ma związek ze zdarzeniami, do których doszło feralnego dnia. Wskazywały na to chociażby  rozmowy z pracownikami firmy i czynności śledcze. Zauważono na przykład, że kierownik zakładu „celowo” ułożył grafik tak, żeby tego dnia pracowali tylko ochroniarze, którzy nie przykładają się dostatecznie do obowiązków służbowych.

Zaufanie nieodpowiedniej osobie może drogo kosztować.

Warto zaznaczyć, że właściciel firmy bardzo ufał kierownikowi i powierzył mu pieczę nad swoim zakładem. Sam nie mógł być często w przedsiębiorstwie, gdyż często podróżował służbowo. Ponadto nie widział potrzeby inwestowania w odpowiednie zabezpieczenia (jak alarmy, monitoring czy system monitorowania wejść). Niestety sam boleśnie się przekonał, że tego typu zaniedbania i zaufanie nieodpowiedniej osobie mogą drogo kosztować.

Warto odpowiednio kontrolować oraz zabezpieczać swój biznes.

Zawsze, a szczególnie w przypadku posiadania bardzo dobrze prosperującej firmy, warto odpowiednio kontrolować oraz zabezpieczać swój biznes. Współpraca z dyskretnie działającym biurem detektywistycznym pozwoli uniknąć powstawania sytuacji podobnych do tej opisanej. Detektywi doradzą, jakie zabezpieczenia wprowadzić, jaki system sprawdzi się najlepiej oraz przeprowadzą dyskretny wywiad dotyczący nieuczciwego pracownika.