Obserwacja

  • Obserwacja godzinowa

    • dostosowywana indywidualnie i uzależniona od wykorzystanej infrastruktury osobowej i technicznej
  • Obserwacja całościowa

    • W przypadku dłuższej obserwacji istnieje możliwość dostosowania oferty i negocjacji stawek.