Wpisy

Przepisy prawa nie regulują jednoznacznie w jaki sposób można monitorować pracownika. W związku z tym pracodawca podejmujący decyzję o wprowadzeniu w obrębie swojej firmy monitoringu powinien upewnić się, że w żaden sposób nie narusza on dobra osobistego pracownika.

Czytaj dalej