OSINT i osintowiec. Nowy zawód czy wymysł współczesności?

W dzisiejszym środowisku informacyjnym, osintowcy odgrywają kluczową rolę w pozyskiwaniu, analizie i interpretacji danych z publicznie dostępnych źródeł. Jednakże, czy OSINT i osintowiec to faktycznie nowy zawód, czy totalny wymysł współczesności? Uznać można, iż działalność wywiadowcza OSINT to coś, co istnieje znacznie dłużej niż ogólnodostępny Internet. Dlaczego? O tym dowiesz się z artykułu!

Narzędzia OSINT

Osintowcy korzystają z zaawansowanych narzędzi, takich jak programy do analizy tekstu, web scraping, narzędzia geolokalizacyjne oraz niekiedy sztuczna inteligencja. Czasem niestety same podstawowe narzędzia nie wystarczają i mogą nie znaleźć żadnych informacji o danej osobie, firmie czy wydarzeniach. Potrzebny jest wtedy tak zwany Deep Web, czyli tak zwana głęboka sieć. Polega ona na przeszukiwaniu sieci innymi sposobami, które są znacznie bardziej czasochłonne.

Proces pracy osintowca

Proces pracy zaczyna się od zebrania danych wejściowych od zleceniodawcy. Takimi danymi mogą być numery telefonu, dane osobowe, zdjęcia czy e-maile. Następnie osintowiec przechodzi do pracy właściwej, czyli gromadzenia informacji z ogólnodostępnych źródeł na temat danej firmy, osoby czy innego aspektów, którego dotyczy zlecenie. Gromadzenie danych dzieje się głównie poprzez narzędzia OSINT czy wykorzystywania Deep Webu. Przydatne bywają również media społecznościowe, archiwa, gazety czy ogólnodostępne bazy danych takie jak CEIDG czy różnorodne rejestry.

Zastosowania OSINT

Kiedy przydaje się OSINT? W sektorach, tj. bezpieczeństwo, dziennikarstwo, walce z przestępczością. Czasem jest to zagadnienie przydatne przy poszukiwaniu informacji dla celów prywatnych. Takimi celami może być chęć ustalenia prawdziwości osoby czy firmy, znalezienia zaginionej osoby.

 1. Poszukiwanie osoby
 2. Poszukiwanie mienia
 3. Geolokalizacja
 4. Ustalenie numeru telefonu, emailu, adresu
 5. Działania marketingowe
 6. Działania gospodarcze
 7. Śledzenie trendów biznesowych

OSINT i osintowiec, czy to równa się z etyką?

 1. Legalność:
  • Wszystkie działania OSINT muszą być zgodne z obowiązującym prawem.
 2. Prywatność:
  • Należy szanować prywatność jednostek i unikać zbierania informacji, które nie są publicznie dostępne.
 3. Niejawność:
  • Nie powinno się ujawniać metod i źródeł zbierania informacji. Działa to w celu utrzymania skuteczności procesu OSINT i minimalizowania szans na manipulację lub dezinformację.
 4. Rzetelność i wiarygodność informacji:
  • Konieczne jest potwierdzanie informacji z różnych niezależnych źródeł, aby upewnić się o ich rzetelności.
 5. Ograniczenia techniczne:
  • Wszystkie działania OSINT powinny przestrzegać ograniczeń technicznych określonych przez właścicieli źródeł informacji.
 6. Dyskrecja:
  • Informacje zebrane w ramach OSINT powinny być traktowane jako poufne.
 7. Zrozumienie kontekstu:
  • Unikaj wnioskowania na podstawie pojedynczych danych bez pełnego zrozumienia sytuacji.

Jak można podsumować takie zagadnienia jak OSINT i osintowiec?

Osintowiec wykorzystuje dostępne publicznie dane, takie jak informacje z mediów społecznościowych, stron internetowych czy publikacji prasowych. Celem OSINT jest pozyskanie wiedzy na temat różnych zagadnień, w tym osób, organizacji, wydarzeń czy trendów. Posługuje się różnorodnymi narzędziami i technikami, takimi jak wyszukiwarki internetowe, analiza treści online czy badanie publicznie dostępnych dokumentów. Kluczowym aspektem OSINT jest przestrzeganie zasad etyki, w tym legalności, rzetelności informacji oraz szacunku dla prywatności. OSINT może być wykorzystywane w celach bezpieczeństwa, wywiadowczych, a także w dziedzinie biznesu do analizy rynku czy konkurencji. Osintowcy często pracują w obszarze cyberbezpieczeństwa, dochodzeniach kryminalnych, czy analizie ryzyka.