Zabezpieczanie danych – czy robisz to prawidłowo?

Czy zabezpieczanie danych jest potrzebne?

Zabezpieczanie danych jest ważne, ponieważ pomaga to chronić się przed cyberatakami, zagrożeniami wewnętrznymi i błędami ludzkimi. Nie można nie docenić wagi zabezpieczeń danych w tym wieku rosnących zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa i ryzyka wewnętrznych. Konieczne jest posiadanie widoczności typów posiadanych danych, zapobieganie nieautoryzowanemu użyciu danych oraz identyfikowanie i ograniczanie ryzyka związanych z danymi.

Rodzaje zabezpieczania danych

  • Kontrola dostępu zarządzająca dostępem do danych lokalnych i chmurowych.
  • Uwierzytelnianie użytkowników za pomocą haseł, kart dostępu lub danych biometrycznych.
  • Kopie zapasowe i odzyskiwanie w celu umożliwienia dostępu do danych po awarii systemu, uszkodzeniu danych lub katastrofie.
  • Odporność danych jako aktywne podejście do odzyskiwania po awarii i ciągłości działalności biznesowej.
  • Wymazywanie danych w celu poprawnego pozbycia się danych i uniemożliwienia ich odzyskania.
  • Oprogramowanie do maskowania danych używające cech serwera proxy do ukrywania liter i cyfr przed nieautoryzowanymi użytkownikami.
  • Rozwiązania ochrony przed utratą danych chronią przed nieautoryzowanym użyciem poufnych użyciem.
  • Szyfrowanie sprawia, że pliki są nieczytelne dla nieautoryzowanych użytkowników.
  • Ochrona informacji pomaga klasyfikować poufne dane znajdujące się w plikach i dokumentach.
  • Zarządzanie ryzykiem wewnętrznym ogranicza działania ryzykownego użytkownika.

Technologia zabezpieczania danych

Szyfrowanie danych. Szyfrowanie — przekształcanie danych w kod — stosuje się w przypadku danych w spoczynku lub w ruchu, aby uniemożliwić nieautoryzowanym użytkownikom podgląd zawartości plików, nawet jeśli uzyskają dostęp do ich lokalizacji.

Uwierzytelnianie i autoryzacja użytkownika. Weryfikacja poświadczeń użytkowników i potwierdzanie, że uprawnienia dostępu są przypisywane i stosowane prawidłowo. Kontrola dostępu na podstawie ról pomaga organizacji przyznać dostęp tylko osobom, które go potrzebują.

Wykrywanie ryzyka wewnętrznego. Identyfikowanie działań, które mogą wskazywać na ryzyko wewnętrzne lub zagrożenia. Zrozumienie kontekstu użycia danych i wiedza, gdy pewne pobrane pliki, wiadomości e-mail poza organizacją oraz pliki o zmienionych nazwach wskazują na podejrzane zachowanie.

Zasady ochrony przed utratą danych. Twórz zasady definiujące sposób zarządzania danymi i ich udostępniania oraz wymuszaj ich stosowanie. Określ użytkowników autoryzowanych, aplikacje i środowiska dla różnych działań, aby ułatwić ochronę danych przed wyciekiem lub kradzieżą.

Kopia zapasowa danych. Twórz dokładne kopie danych organizacji, aby autoryzowani administratorzy mieli sposób na ich przywracanie w przypadku awarii magazynu, naruszenia zabezpieczeń danych lub katastrofy dowolnego rodzaju.

Alerty w czasie rzeczywistym. Zautomatyzuj powiadomienia o potencjalnym niewłaściwym użyciem danych i odbieraj alerty o możliwych problemach z zabezpieczeniami, ponieważ powodują one szkody w danych, reputacji lub naruszają prywatność pracowników i klientów.

Ocena ryzyka. Zrozumienie, że pracownicy, dostawcy, kontrahenci i partnerzy mają informacje o Twoich danych i praktykach bezpieczeństwa. Aby ułatwić zapobieganie ich niewłaściwemu użyciu, poznaj posiadane dane i sposób ich używania w organizacji.

Inspekcje danych. Usuwaj główne problemy, takie jak ochrona danych, dokładność i dostępność za pomocą regularnie zaplanowanych inspekcji danych. Pozwolą one dowiedzieć się, kto używa Twoich danych i jak ich używa.

Źródło:

https://www.microsoft.com/pl-pl/security/business/security-101/what-is-data-security